Inschrijvingen

Het lidgeld bedraagt 35 euro en kan gestort worden, maar kan ook betaald worden bij het huisbezoek of de infoavond.
Chiro Gecko rekeningnummer:
BE09 3900 8012 2257
Mededeling: Naam + Afdeling

In het lidgeld is inbegrepen:

  • De chiro ongevallenverzekering
  • Aansluiting bij Chirojeugd Vlaanderen V.Z.W
  • Onze werkingskosten (knutsel- en spelmateriaal, …)
  • 2 x per jaar het Chirogliefje (Chiro Gecko Magazine)
  • Vermaak, vriendschap, amusement, …

Als u officieel bent ingeschreven bij Chiro jeugd V.Z.W krijgt u een lidkaart, met deze lidkaart kunt u onder meer kortingen krijgen bij de Chirowinkel (De Banier). Vanaf heden zal u geen papieren lidkaart meer krijgen, maar zit u in het systeem.

Wie ingeschreven is als lid van de chiro is ook automatisch verzekerd door de chiroverzekering.
Deze komt tussen bij ongevallen en bij burgerlijke aansprakelijkheid.
Bij ongevallen betaalt de verzekering alle kosten die bovenop de terugbetaling door het ziekenfonds komen. Lenzen en brillen worden enkel terugbetaald bij lichamelijke schade. De ongevallenverzekering geldt op de heen- en terugweg en tijdens de officiële chiroactiviteiten. De aangifte moet binnen de 8 dagen gebeuren. U krijgt een aangifteformulier van de leiding of u kunt het van de website afdrukken. In geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de leden (schade aan derden of aan hun bezit) zal eerst de
familiale verzekering betalen. Als men geen familiale verzekering heeft, springt de chiroverzekering bij. 

Voor meer info kan u terecht bij de hoofdleiding:

Anna Hautekeete

anna.hautekeete@gmail.com

+32 474 17 73 77

Mila Spruyt

milaspruyt@hotmail.com

+32 475 28 54 05